Paperback Ð Beografija PDF/EPUB Á

Paperback  Ð Beografija PDF/EPUB Á
  • Paperback
  • 298 pages
  • Beografija
  • Dejan Petkov
  • Serbian
  • 15 January 2019

Beografija[Download] ➽ Beografija By Dejan Petkov – Essayreview.co.uk Roman prvenac Beografija, mladog beogradskog pisca Dejana Petkova pravo je osve enje u savremenoj beletristici Ve to kombinuju i anrove istorijskog, detektivskog i psiholo kog romana, Petkov je uspeo Roman prvenac Beografija, mladog beogradskog pisca Dejana Petkova pravo je osve enje u savremenoj beletristici Ve to kombinuju i anrove istorijskog, detektivskog i psiholo kog romana, Petkov je uspeo da proizvede kvalitetno novu kategoriju ivotopis grada u malo poznatom kutku istorije Pri a o kalemegdanskoj tvr avi za vreme kratke austrougarske vladavine uveku, ispri ana iz vrlo neobi ne i fascinantne perspektive turskog pijuna, prikazuje nam Beograd iz novog ugla Kroz pogled i do ivljaje jednog stranca na tajnom zadatku, kao i kroz tragi ni lik austrougarskog majora, poreklom Srbina, kome je poverena obnova i modernizacija Kalemegdana, Petkov nam indirektno postavlja pitanja o istorijskoj sudbini Beograda i srpskog naroda Ljubitelji provokativnih i aktuelnih tekstova koji stimuli u na promi ljanje i diskusiju na i e u Beografiji prvoklasno tivo Dr Tijana Stojkovi.


About the Author: Dejan Petkov

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Beografija book, this is one of the most wanted Dejan Petkov author readers around the world.


4 thoughts on “Beografija

  1. says:

    Silno sam elela da mi se ova knjiga dopadne Silno Donekle jeste, ali zbog tehni kih i stilskih manjkavsti ne onoliko koliko je mo da mogla.Romanu pre svega nedostaju lektura i korektura, to se posebno prime uje pred sam kraj knjige Gomila tehni kih termina i turcizama, uredno obele enih fusnotama, ne doprinosi kvalitetu romana, izrazi deluju nabacano i nasilno umetnuto Fusnote su na pogre nim mestima za neke pojmove koji se javljaju od po etka knjige su date tek na poslednjim stranicama Silno sam elela da mi se ova knjiga dopadne Silno Donekle jeste, ali zbog tehni kih i stilskih manjkavsti ne onoliko koliko je mo da mogla.Romanu pre svega nedostaju lektura i korektura, to se posebno prime uje pred sam kraj knjige Gomila tehni kih termina i turcizama, uredno obele enih fusnotama, ne doprinosi kvalitetu romana, izrazi deluju nabacano i nasilno umetnuto Fusnote su na pogre nim mestima za neke pojmove koji se javljaju od po etka knjige su date tek na poslednjim stranicama Rekla bih za neke i da su sasvim nepotrebne, no mo da itaocima ro enim devedesetih i kasnije treba objasniti ta su basamaci i sli ni pojmovi pa ovo ne spominjem kao generalnu zamerku, samo kao ne to to meni jeste smetalo.Osnovna ideja je zanimljiva turski pijun dolazi u Beograd pod austrijskom okupacijom kako bi se domogao planova obnove tvr ave i tako olak ao Osmanlijama da vrate vlast nad Beogradom Akcije nema mnogo, ali knjiga nije stati na, samo se oslanja na naratorova razmi ljanja umesto na dela Dijalozi su skromni, kao i izbor likova i slika u romanu Sve se svodi na naratora, majora koji stvara planove tvr ave i Beograd, tj tvr avu Sam narator turski pijun mene nije privoleo da se brinem za njegovu sudbinu ili ose anja, ali me nije ostavio ni ravnodu nom Odnos izme u njega i majora je predvidljiv i za mene neinspiri u Ono to mi jeste bilo zanimljivo je pri anje iz ugla jednog Tur ina, koji je tu da povrati turski Beograd Njegova razmi ljanja mi deluju uverljivo u datoj situaciji i sve to je osetio prema Austrijancima i ja sam osetila prema njemu Iako tek ovla dotaknuto, pitanje iji je Beograd, kako oblikuje i menja svoje stanovnike, kako stanovnici menjaju njega, to je ono to ovaj roman ini zanimljivim Ja e od toga je mo da pitanje Otkud njima pravo da oduzimaju, ru e, menjaju na e ma ko mi bili Naravno da odgovor nije dat u romanu, on samo navodi na razmi ljanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *