Önce Kadınlar ve Çocuklar Kindle ´ Önce Kadınlar

Önce Kadınlar ve Çocuklar Kindle ´ Önce Kadınlar
 • Paperback
 • 282 pages
 • Önce Kadınlar ve Çocuklar
 • Sunay Akın
 • Turkish
 • 09 May 2019

Önce Kadınlar ve Çocuklar❴PDF / Epub❵ ✅ Önce Kadınlar ve Çocuklar Author Sunay Akın – Essayreview.co.uk nce ocuklar ve Kad nlar m nce Kad nlar ve ocuklar m Ya da kimse bu gemiyi terk etmek istemez mi Sunay Ak n tarihimizin k ymetli bat klar n gemilerini, airlerini, gezginlerini, a klar n vd okurunu sara nce ocuklar ve Kad nlar m nce Kad nlar ve ocuklar m Ya da kimse bu gemiyi terk etmek istemez mi Sunay Ak n tarihimizin k ymetli bat klar n gemilerini, airlerini, gezginlerini, a klar n vd okurunu saran, sarmalayan slubuyla adeta karaya kar yor kaleme ald yk lerde Bu kitab okurken alan anlar , acele i inde ko u turup ba r an Önce Kadınlar eBook ↠ mi olar ve hatta ayaklar n z slatan dalgalar bile fark edemeyebilirsiniz Tela a l zum yok, bu gemi hi batmaz.


About the Author: Sunay Akın

kr Sunay Ak n d Eyl l , air, yazar, gazeteci, ara t rmac , tiyatro oyuncusu Eyl l tarihinde Trabzon un Ma ka il esinde do du bu y zden ya ndan beri do um g n n kutlamamaktad r Ailesi, onun daha iyi e itim g rebilmesi i in, ya ndayken stanbul a ta nd Lise renimini Önce Kadınlar eBook ↠ stanbul Haydarpa a Lisesi nde tamamlad stanbul niversitesi Fizik Co rafya B l m nden mezun oldu lk iirini, Meteoroloji M d rl nde al an bir memurun k z na yazar Hen z ya ndad r K z n isminin ba harflerinin dizelerini olu turdu u iiri, evlerinin teras nda bulunan odunluk kap s n n i k sm na yazar K z, balkona geldi inde odunlu un kap s n a ar mahsus uktan Ama iir k z n g z ne hi bir zaman tak lmaz Sunay Ak n y llar sonra ki bir airdir art k ocuklu unun ge ti i Trabzon a gitti inde, sert ge en bir k ta, i indeki odunlarla birlikte kap n n da s k l p yak ld n renir airin ilk iiri hava muhalefeti nedeniyle kay pt r y l nda yay nlanan ilk iiri de bir soban n i inde k t rdeyen odunu anlat r lk iir kitab da Makiler ad yla yay nlan r Arkada lar yla birlikte da Yeni Yaprak iir dergisini ard ndan, y l nda da Olmaz adl iir dergisini kard Ad n Cemal S reyya n n koydu u bu kitab Antik Ac lar, Kaza S s , Tav an izler y l nda Halil Kocag z iir d l n Noktal Virg l adl dosyas yla ald y l nda ise Orhon Murat Ar burnu iir d l n Makiler iiri ile kazandAnl k ilhamlara dayanan ve genellikle k sa olan iirleri, Orhan Veli nin iirindeki baz zelikleri g n m zde s rd ren bir yap ya sahiptir Ayr ca, bu t r iirlerde genellikle rastlanmayan, yumu ak, lirik bir tonu vard r iirlerinde zellikle ince yergi gelerini kullanmadaki rahatl ile dikkat eker Cemal S reyya n n etkisinde s rd rd iirlerde, dil oyunlar na dayal yo un bir alayc l k ve a rtma ocuklar ve h z nle birlikte airin ilgi ve duyarl l n g stermektedirMarmara niversitesi G zel Sanatlar Fak ltesi nde ders verdi, M jdat Gezen Sanat Merkezi nde y l boyunca hem ders verdi hem ders ald Bu deneyimin de yard m yla, tek ki ilik oyunlar haz rlay p oynamaya ba lad T rkiye nin ok say da merkezinde ve yurtd nda Frankfurt, N rnberg, Londra say s z kez tek ki ilik oyunlar n sergiledi Halen Sunay Bey Tarihi adl g sterisini sunmaya devam etmektedir Nisan tarihinde y ld r d nyan n d rt bir yan ndan toplad oyuncaklarla, y llard r hayalini kurdu u stanbul Oyuncak M zesi ni G ztepe, stanbul da ailesine ait d rt katl tarihi bir konakta a t M ze, T rkiye de t r n n ilk ve tek rne i olup, Avrupa Konseyi ne ba l Avrupa M ze Forumu European Museum Forum taraf ndan verilmekte olan Avrupa Y l n M zesi d l ne y l i in aday olmu turT ve CNN T rk de St dyo stanbul , zler , Ak ama Do ru , N K gibi k lt r sanat programlar ve belgeseller haz rlayan, katk da bulunan Sunay Ak n, TV de de Gezgin Korkuluk ve Ramazan Ay boyunca Mahya I klar adl program haz rlay p sunduYa am Radyo, Radyo Kent, Best FM de radyo programlar yapt Marmara niversitesi G zel Sanatlar Fak ltesi ve M jdat Gezen Sanat Merkezi nde retim g revlisi olarak ders verdi.


10 thoughts on “Önce Kadınlar ve Çocuklar

 1. says:

  Titanic, Gulcemal, Lusitania ve daha cok gemilerin hazinli batis oykuleri Jilet in bu gemi lerden yapildigini ogrendim

 2. says:

  Her ya tan okuyucuyu kendisine ekebilen doyurucu bir kitap G r nenler, batanlar, yitenler ve geride kalanlar ile ilgili haf zamda kalan bir s r ger ekler oldu Kitaplarda ger eklik, ya anm konular n zerinde duranlara tavsiye edece im bir kitap.

 3. says:

  Nuhun gemisi, Struma, Ertugrul firkateyni, Uskudar vapuru, Titanic, Bandirma vapuru, Yavuz ve Midilli, Dumlupinar denizaltisi tekmili birden bu kitapta Sunay Akin denizlerde hos ama ayni zamanda huzunlu bir tarih ve edebiyat yolculugu yapiyor Yalniz hikayelerin buyuk cogunlugu 20 yuzyilda geciyor Okuyucu olarak, 16 17 18 yuzyil Portekiz, Ispanyol, Hollanda, Osmanli kadirgalarinin hikayelerini gormek isterdim Bir de tabii ki Canakkale zaferini Kitabin bence en buyuk eksigi Gelibolu ya ye Nuhun gemisi, Struma, Ertugrul firkateyni, Uskudar vapuru, Titanic, Bandirma vapuru, Yavuz ve Midilli, Dumlupinar denizaltisi tekmili birden bu kitapta Sunay Akin denizlerde hos ama ayni zamanda huzunlu bir tarih ve edebiyat yolculugu yapiyor Yalniz hikayelerin buyuk cogunlugu 20 yuzyilda geciyor Okuyucu olarak, 16 17 18 yuzyil Portekiz, Ispanyol, Hollanda, Osmanli kadirgalarinin hikayelerini gormek isterdim Bir de tabii ki Canakkale zaferini Kitabin bence en buyuk eksigi Gelibolu ya yer vermemesi Hani Nusret mayin gemisi

 4. says:

  Sunay Ak n n okudu um ilk kitab , muhte em zellikle deniz ve denizcilik ile ilgisi olanlar n mutlaka okumas gereken bir kitap imdiye kadar 5 ki iye de hediye ettim.

 5. says:

  Okurken zorlandigim bir Sunay Akin kitabi oldu bu kez Belki de konularin yogunlugundan kaynakliydi belkide oykudeki bahsi gecen kisilerin trajik deniz kazalarinda hayatlarini kaybetmeleriyle alakaliydi Ama ne olursa olsun bilginin isigi goz kamastirici bir kitapti.

 6. says:

  Sunay Ak n n anlat m n ok seven biri olarak bu kitapta olaylar aras ndaki ba lant lar di er kitaplar ndaki kadar g l bulmad m.

 7. says:

  bol a latmal

 8. says:

  actually i like reading Sunay Ak n s book But this one wasnt good enoughit was boring

 9. says:

  Sunay Ak n n Naz m Hikmet ile kafay s y rd n d n yorum En alakas z olay bile bu airimize ba layabiliyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *